க.பொ.த உயர்தர 2022 முடிவுகள் மற்றும் க.பொ.த உயர்தர 2023 பரீட்சை தொடர்பான அ‌றி‌வி‌ப்பு

2022ஆம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சையின் பெறுபேறுகளை வெளியிடுவது ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும், பொறுப்பான ஆசிரியர்கள் தொழிற்சங்க நடவடிக்கையை மேற்கொண்டால், 2023ஆம் ஆண்டுக்கான உயர்தரப் பரீட்சை திகதி

Read more

உயர்தர பரீட்சை வினாத்தாள் பற்றிய அறிவிப்பு

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சை ஜனவரி 23 ஆம் திகதி முதல் பெப்ரவரி 17 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான

Read more