Tag: Dhansal

Ice Cream தன்சல்

நுவரெலிய பிரதேச மக்கள் வங்கி ஊழியர்கள் இன்று ஐஸ்கிரீம் தன்சல் ஒன்றை தமது வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். இன்றைய வெசாக் பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்த தன்சல் இடம்பெற்றதுடன்,…