பவுனுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபா குறைந்த தங்கம்

இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை வேகமாக சரிந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.இன்று (09) காலை கொழும்பு செட்டித் தெரு தங்கச் சந்தையில் 24 கெரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை 145,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன் 22 கெரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை 134,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.இம்மாத ஆரம்பத்தில் கொழும்பு செட்டித் தெரு தங்கச் சந்தையில் 24 கெரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை 184,000 ரூபாவாகவும், 22 கெரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை 170,000 ரூபாவாகவும் பதிவாகியிருந்தன.

இந்த ஆண்டின் அதிகபட்ச தங்க விலை ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் பதிவாகி இருந்தது.24 கெரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை 193,000 ரூபாவாகும், 22 கெரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை 178,500 ரூபாவாகும் பதிவாகி இருந்தது.

2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் 3 மாத காலப்பகுதியில் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை சுமார் 50 ஆயிரம் ரூபாய் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *