ஜனவரி 2022 முதல் டிசம்பர் 2022 வரையிலான காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி கணிசமாக குறைந்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் அறிக்கையின்படி, அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை வீதம் ரூ. 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் வேலை நாளில் 202.99, அதாவது ஜனவரி 3, 2022.இருப்பினும், 2022 இன் கடைசி வேலை நாளில், அதாவது இன்று, டிசம்பர் 30, 2022 அன்று, அமெரிக்க டாலரின் விற்பனை விலை ரூ. 371. 60.

இந்த வருடத்தில் மற்ற வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாயின் மதிப்பும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது.