நிகவெரட்டிய வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட 10 மாத குழந்தையின் நாக்கை பாம்பு கடித்துள்ளது.

குணகடுவ ஹேவாட் தெலிசா மருத்துவ விஞ்ஞானத்தின் படி, அதிக விஷமுள்ள பாம்பு இதுவாகும்.

மேலும், இந்த மழைக்காலத்தில் குழந்தைகளை மிகவும் கவனமாகப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.பாம்புகள் வீடுகளுக்கு உள்ளே வருகின்றன.

குழந்தைகளுக்கு தெரியாமல் எல்லாவற்றையும் வாயில் எடுத்து வைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம்.