2022ம் ஆண்டுக்கான ஃபீபா கால்ப்பந்து உலகக் கிண்ணப் போட்டிகள் எதிர்வரும் 20ம் திகதி கத்தாரில் ஆரம்பிக்கவுள்ள நிலையில் போட்டிகளுக்கான நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எட்டு மைதானங்களில் மொத்தமாக 64 போட்டி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. அவை தொடர்பான முழுமையான விபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

The matches will be held across eight stadiums. These include:Al Bayt Stadium, Al KhorKhalifa International Stadium, Al RayyanAl Thumama Stadium, Al KhorAhmad Bin Ali Stadium, Al RayyanLusail Stadium, LusailStadium 974, DohaEducation City Stadium, Al RayyanAl Janoub Stadium, Al Wakrah

FIFA World Cup 2022 Qatar groups:

👉Group A: Qatar, Ecuador, Senegal, Netherlands

👉Group B: England, Iran, USA, Wales

👉Group C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Poland

👉Group D: France, Australia, Denmark, Tunisia

👉Group E: Spain, Costa Rica, Germany, Japan

👉Group F: Belgium, Canada, Morocco, Croatia

👉Group G: Brazil, Serbia, Switzerland, Cameroon

👉Group H: Portugal, Ghana, Uruguay, South Korea

Date Team 1 Match Team 2 Group Time Location

20-11-22 Qatar 1 Ecuador A 7:00 PM Al Bayt Stadium

21-11-22 Senegal 2 Netherlands A 7:00 PM Al Thumama Stadium

21-11-22 England 3 Iran B 4:00 PM Khalifa International Stadium

21-Nov-22 USA 4 Wales B 10:00 PM Ahmad Bin Ali Stadium

22-11-22 France 5 Australia D 10:00 PM Al Janoub Stadium

22-11-22 Denmark 6 Tunisia D 4:00 PM Education City Stadium

22-11-22 Mexico 7 Poland C 7:00 PM Stadium

97422-11-22 Argentina 8 Saudi Arabia C 1:00 PM Lusail Stadium

23-11-22 Belgium 9 Canada F 10:00 PM Ahmad Bin Ali Stadium

23-11-22 Spain 10 Costa Rica E 7:00 PM Al Thumama Stadium

23-11-22 Germany 11 Japan E 4:00 PM Khalifa International Stadium

23-11-22 Morocco 12 Croatia F 1:00 PM Al Bayt Stadium

24-11-22 Switzerland 13 Cameroon G 1:00 PM Al Janoub Stadium

24-11-22 Uruguay 14 South Korea H 4:00 PM Education City Stadium

24-11-22 Portugal 15 Ghana H 7:00 PM Stadium

97424-11-22 Brazil 16 Serbia G 10:00 PM Lusail Stadium

25-11-22 Iran 17 Wales B 1:00 PM Ahmad Bin Ali Stadium

25-11-22 Qatar 18 Senegal A 4:00 PM Al Thumama Stadium

25-11-22 Netherlands 19 Ecuador A 7:00 PM Khalifa International Stadium

25-11-22 England 20 USA B 10:00 PM Al Bayt Stadium

26-11-22 Tunisia 21 Australia D 1:00 PM Al Janoub Stadium

26-11-22 Poland 22 Saudi Arabia C 4:00 PM Education City Stadium

26-11-22 France 23 Denmark D 7:00 PM Stadium

97426-11-22 Argentina 24 Mexico C 10:00 PM Lusail Stadium

27-11-22 Japan 25 Costa Rica E 1:00 PM Ahmad Bin Ali Stadium

27-11-22 Belgium 26 Morocco F 4:00 PM Al Thumama Stadium

27-11-22 Croatia 27 Canada F 7:00 PM Khalifa International Stadium

27-11-22 Spain 28 Germany E 10:00 PM Al Bayt Stadium

28-11-22 Serbia 29 Cameroon G 1:00 PM Al Janoub Stadium

28-11-22 South Korea 30 Ghana H 4:00 PM Education City Stadium

28-11-22 Brazil 31 Switzerland G 7:00 PM Stadium

97428-11-22 Portugal 32 Uruguay H 10:00 PM Lusail Stadium

29-11-22 England 33 Wales B 10:00 PM Ahmad Bin Ali Stadium

29-11-22 Iran 34 USA B 10:00 PM Al Thumama Stadium

29-11-22 Ecuador 35 Senegal A 6:00 PM Khalifa International Stadium

29-11-22 Netherlands 36 Qatar A 6:00 PM Al Bayt Stadium

30-11-22 Denmark 37 Australia D 6:00 PM Al Janoub Stadium

30-11-22 Tunisia 38 France D 6:00 PM Education City Stadium

30-11-22 Poland 39 Argentina C 10:00 PM Stadium

97430-11-22 Saudi Arabia 40 Mexico C 10:00 PM Lusail Stadium

1-12-22 Croatia 41 Belgium F 6:00 PM Ahmad Bin Ali Stadium1-12-22 Canada 42 Morocco F 6:00 PM Al Thumama Stadium

1-12-22 Japan 43 Spain E 10:00 PM Khalifa International Stadium

1-12-22 Costa Rica 44 Germany E 10:00 PM Al Bayt Stadium

2-12-22 Ghana 45 Uruguay H 6:00 PM Al Janoub Stadium

2-12-22 South Korea 46 Portugal H 6:00 PM Education City Stadium

2-12-22 Serbia 47 Switzerland G 10:00 PM Stadium

9742-12-22 Brazil 48 Cameroon G 10:00 PM Lusail Stadium

✴️Round of 16

3-12-22 1A 49 2B 6:00 PM Khalifa International Stadium

3-12-22 1C 50 2D 10:00 PM Ahmad Bin Ali Stadium

4-12-22 1B 51 2A 10:00 PM Al Bayt Stadium

4-12-22 1D 52 2C 6:00 PM Al Thumama Stadium

5-12-22 1E 53 2F 6:00 PM Al Janoub Stadium

5-12-22 1G 54 2H 10:00 PM Stadium

9746-12-22 1F 55 2E 6:00 PM Education City Stadium

6-12-22 1H 56 2G 10:00 PM Lusail Stadium

✴️Quarterfinals9-12-22 W49 57 W50 10:00 P

M Lusail Stadium9-12-22 W53 58 W54 6:00 PM

Education City Stadium10-12-22 W51 59 W52 10:00 PM

Al Bayt Stadium10-12-22 W55 60 W56 6:00 PM

Al Thumama Stadium

✴️Semi-Finals13-12-22 W57 61 W58 10:00 PM

Lusail Stadium14-12-22 W59 62 W60 10:00 PM Al Bayt Stadium

✴️Finals17-12-22 L61 63 L62 6:00 PM

Khalifa International Stadium

18-12-22 W61 64 W62 6:00 PM Lusail Stadium