நாடாளுமன்ற அமர்வினை கண்டுகளிப்பதற்காக அங்கு செல்லும் பாடசாலை மாணவர்க்கு ‘பால்’ கொடுப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளது நாடாளுமன்ற செயற்குழு.

ஒரு நாளைக்கு ஆகக்கூடிய 500 பாடசாலை மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.2023 முதல் இந்நடைமுறை அமுலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது